EU stäms om återanvändning av hormonstörande plast

(Kemikalier.)