”EU-valet en skjuts framåt för miljö- och klimatfrågorna”