EU:s miljöbyrå: Energipolitiken bygger på räknefel

(Ur M-plus) Bioenergi till transporter eller el är inte klimatneutral, påpekar Europeiska miljöbyrån och menar att EU:s policy för förnyelsebar energi blundar för fakta.