Expertkommentarer

Så uppnås moderna miljöbalkstillstånd

Hur fungerar reglerna för omprövning och återkallelse av tillstånd? Naturvårdsverkets Frida Rudsander och Torunn Hofset redogör för vad som gäller.

Dom om dricksvatten väcker frågor

EXPERTKOMMENTAR. En dom som ger kommunerna ett strikt ansvar för dricksvattenkvaliteten aktualiserar ett antal juridiskt intressanta frågor.

Ny vägledning om icke-järnmetallindustrin

Naturvårdsverket har publicerat vägledning om genomförandet av industriutsläppsdirektivet inom icke-järnmetallindustrin. Här är några av knäckfrågorna som tas upp.

Modernare prövning av vattenkraft

Så här ska de vattenrättsliga bestämmelserna i miljöbalken ändras enligt propositionen Vattenkraft och vattenmiljö. Propositionen beslutades den 12 april och väntas röstas igenom innan riksdagsvalet.

Oklara regler för enskilda avlopp

Nuvarande regelverk för prövning och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar bjuder på stora utmaningar för fastighetsägare och tillsyns- och tillståndsmyndigheter.

Så fungerar regeringens lagförslag om vattenmiljö och vattenkraft

Regeringen har föreslagit nya bestämmelser för att komma till rätta med brister i genomförandet av ramdirektivet för vatten samt för att genomföra de vattenkrafts-relaterade delarna av energiöverenskommelsen och förenkla prövningen för småskalig vattenkraft. Advokat Larfeldt Alvén kommenterar förslaget.

Alla expertkommentarer »

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729