Custom Panorama

Expertkommentarer

Så dömer domstolarna efter nya vattenreglerna

Sedan årsskiftet jämställs äldre rättigheter att förfoga över vatten med tillstånd enligt miljöbalken. Detta gäller omedelbart och innebär att den som bedriver en vattenverksamhet som omfattas av en sådan äldre rättighet inte är skyldig att söka tillstånd för verksamheten.

Ny upphandlingslagstiftning möjliggör nya hållbarhetskrav

Ny lagstiftning sedan årsskiftet öppnar upp för att ställa tidigare otillåtna hållbarhetskrav i
upphandlingar av vård och omsorg. Bland annat borde det gå att kräva att leverantören har en
hållbarhetspolicy, en hållbarhetscertifiering eller är bunden av ett kollektivavtal.

Så ska nationella planen funka för prövning av vattenkraft

Sedan årsskiftet gäller nya krav på moderna miljövillkor för vattenkraftsanläggningar, samt en
möjlighet att anmäla dessa till en nationell plan och erhålla kompensation för en del av kostnaderna
för miljöanpassning. Nyligen presenterades en förstudie om den nationella planen.

Så uppnås moderna miljöbalkstillstånd

Hur fungerar reglerna för omprövning och återkallelse av tillstånd? Naturvårdsverkets Frida Rudsander och Torunn Hofset redogör för vad som gäller.

Dom om dricksvatten väcker frågor

EXPERTKOMMENTAR. En dom som ger kommunerna ett strikt ansvar för dricksvattenkvaliteten aktualiserar ett antal juridiskt intressanta frågor.

Ny vägledning om icke-järnmetallindustrin

Naturvårdsverket har publicerat vägledning om genomförandet av industriutsläppsdirektivet inom icke-järnmetallindustrin. Här är några av knäckfrågorna som tas upp.

Modernare prövning av vattenkraft

Så här ska de vattenrättsliga bestämmelserna i miljöbalken ändras enligt propositionen Vattenkraft och vattenmiljö. Propositionen beslutades den 12 april och väntas röstas igenom innan riksdagsvalet.

Oklara regler för enskilda avlopp

Nuvarande regelverk för prövning och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar bjuder på stora utmaningar för fastighetsägare och tillsyns- och tillståndsmyndigheter.

Alla expertkommentarer »