Fastighetsägareförening får klaga på marina

En detaljplan för att bygga ut en marina anses beröra en fastighetsägareförening en bra bit bort.