Krav på kväverening var orimligt

Det var fel av miljö- och byggnämnden att kräva 50 procents kvävereduktion vid en avloppsanläggning.