Finland mildrar krav på enskilda avlopp

(Hav och vatten.)