Fler ämnen snart förbjudna

Inom kort kommer fler ämnen än idag att vara förbjudna att använda eller släppa ut på EU:s marknad utan tillstånd.