Flexiblare regler för utsläpp från skog och mark

EU-parlamentet har röstat igenom flexiblare regler för redovisning av koldioxidutsläpp från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i det så kallade LULUCF-regelverket.

Beslutet innebär att EU:s medlemsländer tillåts öka sin skogsavverkning i linje med hållbar skogsvård och nationell skogspolitik, med kravet att den brukade skogen fortsatt ska ses som en kolsänka, samt att referensåret för att mäta skogens utsläpp skjuts fram flera år.
EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner (M), som tillsammans med flera andra svenska parlamentariker har varit aktiv i att driva frågan i parlamentet, ser beslutet som en seger och skriver på sin blogg att en viktig punkt är att skogen ska ses som ett nationellt kompetensområde.
”Vi fick Europaparlamentet att ställa sig bakom ett förslag som innebär att EU-kommissionen själv inte ska kunna räkna om och besluta om de skogliga referensnivåerna i medlemsländerna”, skriver Christoffer Fjellner.
Innan lagen kan träda in kraft krävs förhandlingar i ministerrådet och trilogsamtal mellan parlamentet och rådet med översyn av kommissionen. Ministerrådet väntas bli färdigt med sin position i oktober.