Flygskatten ologisk enligt Lagrådet

(Klimat/klimatanpassning.)