FN-utnämning lyfter havsfrågorna

Nytt sändebud utsett.

Peter Thomson, före detta ordförande för FN:s generalförsamling, har utsetts till FN:s särskilda sändebud för havsfrågor av FN:s generalsekreterare António Guterres.
Enligt miljö- och energidepartementet är utnämningen ett konkret resultat av FN:s första globala havskonferens i New York i juni, som initierades och leddes av Sverige och Fiji.
Det särskilda sändebudet förväntas arbeta för att samordna FN-systemets havsarbete inför en uppföljande konferens 2020. Han ska också arbeta nära det civila samhället, den privata sektorn, akademin och andra nyckelintressenter i det gemensamma arbetet med genomförandet av det globala målet om hav och marina resurser, SDG 14.
”Det här är en fantastisk skjuts för havsfrågorna inom FN. Det visar tydligt att FN:s generalsekreterare lägger stor vikt vid havsfrågornas betydelse i FN:s framtida arbete. Peter Thomson är också en utmärkt person för jobbet, inte minst när det gäller att se till att havskonferensens många positiva resultat, inklusive runt 1 400 frivilliga åtaganden, följs upp”, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i en kommentar.
Enligt Isabella Lövin kommer regeringen stödja det särskilda sändebudet i hans framtida arbete och undersöker nu hur detta kan göras.