Fönsterförbud möjliggör stranddispens

(Bygga/bo.)