Förbjudet att sälja invasiva arter

Nu förbjuds försäljning av invasiva arter. Samtidigt utökas listan över vilka arter som omfattas.