Förbud mot vattenkraftverk rivs upp

Länsstyrelsens beslut att förbjuda ett vattenkraftverk rivs upp i högsta instans.