Föreläggande om båttvätt var för otydligt

(Lag och rätt.)