Förordningen om miljöbedömningar är här

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) träder i kraft den 1 januari. Här är de största skillnaderna jämfört med tidigare lagstiftning.