Förordningsändringar till kapitel 6 beslutade

Regeringen har fattat beslut om en rad förordningsändringar om regellättnader för företag som behöver miljötillstånd för sin verksamhet.