Forskning: Hamnavgifter kan införas för landtransporter

(Transporter.)