Custom Panorama

Förslag: Anmälningsplikt eller skrotningspremie för pannor och kaminer

Regeringen har remitterat Boverkets förslag om småskaliga fastbränsleanordningar.