Förslag: Begränsa hormonstörande mjukgörare

Kemikalieinspektionen föreslår begränsningar för ftalater - inom EU och nationellt.