Förslag: Bygglovslättnad för solpaneler

I en redovisning av ett regeringsuppdrag föreslår Boverket ett nytt undantag från bygglovsreglerna som gäller solpaneler.