Förslag: Dieselbilar i miljözon ska uppfylla Euro 6

(Transporter.)