Förslag: EU:s vägtullar klimatanpassas

(Transporter.)