Förslag: Inrätta nanoråd och nanocentrum

(Kemikalier.)