Förslag: Lättnader för kärnkraft och havsvindkraft

Energi.