Förslag om sänkt skatt på solel till lagrådet

(Energi.)