Förslag: Så ska reglerna för små avlopp skärpas

Ett nytt författningsförslag om små avlopp innebär att kraven på fosforrening både höjs och sänks – beroende på områdets känslighet och belastning.