Fortsatt strid för att rädda Miljöstyrningsrådet

(Upphandling.)