Så kan kommunernas klimatarbete underlättas

Fossilfritt Sverige har presenterat tio reformförslag till regering och riksdag som kan underlätta kommunernas arbete med fossilfria transporter.