G7-länderna lovar krafttag för biologisk mångfald

Efter en dyster rapport har miljöministrarna inom G7-ländernaenats om att öka åtgärderna för att bromsa förlusten av biologisk mångfald.

Beslutet togs efter lanseringen av IPBES rapport om risken för en massutrotning på grund av mänskliga aktiviteter.
IPBES är FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I den nya rapporten framgår att runt en miljon djur- och växtarter hotas av utrotning, i många fall inom endast ett par årtionden. Hela rapporten släpps senare i år och den väntas landa på över 1 500 sidor.

I Sverige mår endast 20 procent av naturtyperna och 40 procent av arterna bra, enligt Naturvårdsverkets rapportering till EU.
”För Sveriges del innebär rapporten att vi kan verka för ökad satsning på skydd och förvaltning av natur, bland annat genom att uppfylla EU:s art- och habitatdirektiv och det marina direktivet. Vi kan också satsa på kunskapshöjande insatser om betydelsen av biologisk mångfald”, säger Cecilia Lindblad, handläggare på Naturvårdsverket och IPBES-panelens kontaktperson i Sverige, i en kommentar.

Dokumentet från G7-mötet, som samlar världens sju största industrialiserade ekonomier, kommer att användas för att stödja ett ambitiöst ramverk för biodiversitet som ska tas fram under ett toppmöte i Kina i oktober 2020. Ministrarna antog även en deklaration i vilken de uppmanar företag att gå med i initiativ för att stoppa avskogning och öka sina åtaganden för hållbara leverantörskedjor från jordbruksråvaror.

Källor
G7
IPBES