Godkännande av blykromatfärger överprövas

(Kemikalier.)