Granskning: Bolag måste betala mer för efterbehandling

Riksrevisionen har granskat finansieringen av kärnavfallshantering.