Här är det nya förslaget om miljöbedömning

Regeringen har lämnat en ny lagrådsremiss om miljöbedömning. Advokat Pia Pehrson förklarar de största skillnaderna jämfört med den tidigare departementspromemorian.