Här är förslagen från Miljötillsynsutredningen

(Tillsyn.) Miljötillsynsutredaren Kerstin Cederlöf har lämnat sina förslag till regeringen.