Här är vattenåtgärdsprogrammen

(Vattenverksamheter.)

 

Vattenåtgärdsprogrammen för Sveriges fem vattendistrikt har beslutats av Vattenmyndigheterna.

Enligt EU:s ramvattendirektiv skulle de ha beslutats under 2015, men det fördröjdes av att en regeringsprövning som begärdes av flera parter blev klar först under oktober i 2016.

– Merparten av EU-länderna var klara i tid. Jag vet inte om EU-kommissionen kommer göra det här till ett överträdelseärende. Men det positiva är att vi nu har ett politiskt förankrat åtgärdsprogram. Nu är det bara att börja jobba. I februari 2018 kommer vi att begära in en första återrapportering, säger Hanna Tornevall, vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt, till Lag & rätt.

Resultatet av regeringsprövningen är enligt Hanna Tornevall att det nu finns ett omfattande underlag som väldigt tydligt visar hur de ingående miljökvalitetsnormerna kan följas. Om alla åtgärder genomförs kommer Sverige alltså att uppnå god vattenstatus, med undantag endast i form av försenad uppnåelse i vissa fall till 2021 eller 2027, istället för målåret 2015.

– Att genomföra det här är ett sätt att nå miljömålen och vi har gjort det väldigt konkret jämfört med hur man på andra områden har jobbat med miljömålen, säger Hanna Tornevall.

Några stora utmaningar handlar om föroreningar, vattenkraftverk och intensivt jordbruk. Kommunernas största utmaning blir enligt Hanna Tornevall att skydda dricksvatten och genom tillsyn åtgärda enskilda avlopp och se till att verksamhetsutövare har de egenkontrollprogram och villkor som krävs för att följa normerna.

– Från kommunernas perspektiv har vi gjort grovjobbet, så att de kan ta vid och jobba med de vattenåtgärder de behöver göra för att kunna erbjuda sina invånare en god vattenförsörjning och locka näringsliv till orten, säger hon.

Länsstyrelsernas största utmaning blir sannolikt att åtgärda vandringshinder i en stor del av de drygt 7000 vattenkraftverk och dammar som saknar tillstånd enligt miljöbalken, och samtidigt göra svåra avvägningar mot energi- och kulturmiljöintressen.

Jordbrukets vattenåtgärder ska finansieras via EU:s landsbygdsprogram och Hanna Tornevall tror att det svåraste för Jordbruksverket blir att styra åtgärderna till rätt områden.

Utöver de nu beslutade tidsundantagen väntas Vattenmyndigheterna få i uppdrag att utreda om ytterligare undantag behövs, till exempel i form av mindre stränga krav. Det aviserade regeringen i samband med sin prövning av åtgärdsprogrammen.

 

Källa

Vattenmyndigheterna


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729