Custom Panorama

HaV utreder utsläppsrätter för Östersjön

Centerpartiets förslag om ett utsläppshandelssystem för Östersjön ska utredas av Havs- och vattenmyndigheten.

Anslagen till utredningen bygger på en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen. Centerpartiet har drivit frågan sedan Almedalen 2018.

“Ett skarpt förslag som Centerpartiet presenterade förra året i Almedalen för att minska övergödningen i Östersjön är ett system med utsläppshandel, där länderna måste betala för att få släppa ut övergödande ämnen. Ett system som är inspirerat av EU:s handel med utsläppsrätter. Inom detta ska alla länder som smutsar ner också vara med och bidra till åtgärder för en bättre havsmiljö och minskade utsläpp av framförallt kväve och fosfor”, skriver Annie Lööf.

Budgetförslaget som presenterades den 18 september innebär enligt Centerpartiet att Sverige tar ett första viktigt steg för att förverkliga handel med utsläppsrätter för Östersjön. Centerpartiet hoppas att ett handelssystem, om det införs, ska leda till en “kappnedrustning mot mindre övergödning”.
“Om länderna släpper ut mindre än vad deras utsläppsrätter tillåter – då kan de sälja rätterna som blir över till andra östersjöländer i systemet. På det sättet skapas en marknad där det lönar sig att minska på utsläppen”, skriver Centerpartiet i en kommentar.

Källa
Regeringen