HD prövar om dricksvatten är en produkt

Frågan är viktig i skandalen med dricksvattenförorening efter brandövningar.

Högsta domstolen ska pröva om dricksvatten är en vara eller en tjänst. Frågan är viktig i frågan om skadestånd för förorening av dricksvatten med PFAS från brandskum.

Det var i december 2013 som det upptäcktes att Ronnebys drickvatten innehöll höga halter av perfluoroktansulfonat, eller PFAS. Den förbjudna kemikalien härrörde från brandsläckningsskum som använts vid brandövningar.

PFAS-föreningen har stämt Ronneby Miljö och Teknik AB, som levererade dricksvattnet. Avgörande i skadeståndsfrågan är synen på vilken lagstiftning som ska gälla.

Vattenverkens organisation Svenskt Vatten samt Sveriges Kommuner och Landsting anser att vatten är en tjänst och att lagen om allmänna vattentjänster ska användas. Medan PFAS-föreningen anser att dricksvatten är en vara och att frågan ska prövas enligt produktansvarslagen, PAL, något som skulle innebära ett mer långtgående ansvar för vattenverken.

– Som branschorganisation för alla VA-organisationer ser vi att det skulle få stora konsekvenser för hur långt deras ansvar ska sträcka sig. Det är väldigt svårt att kontrollera exakt hur ens vattentäkt påverkas. Man har inte rådighet att stängsla in vatten på det sättet som man kanske skulle behöva för att ha en helt sluten process. Vi hämtar ju vårt vatten från naturen. Vi tycker att produktansvarslagen är mer tillämplig i en mer kontrollerad process, säger Svenskt Vattens jurist Clara Lidberg till Aktuell Hållbarhet.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729