Hög skyddsnivå inte tillräckligt

Mark- och miljööverdomstolen fastställer krav på enskilda avlopp som går längre än hög skyddsnivå.