Hur ska man tolka nya avfallsförordningen?

(Avfall.)