Hyresvärden måste utreda bullret

Även om hyresgästen som klagat har flyttat ut måste hyresvärden fortsätta att utreda bullerfrågan. Det slår Mark- och miljööverdomstolen fast.