”Inför inte tvingande rapporteringskrav om avfall”

(Avfall.)