”Inför tvingande hållbarhetskrav vid upphandling”

(Upphandling.)