Inget tillfälligt bygglov för permanent återvinning

(Avfall.)