JO tar upp fallet om kommunala miljöchefer

(Lag och rätt.)