Kemikalier i råvattentäkter kartläggs

(Vatten/avlopp.)