Kemiska stridsmedel hittade i fisk

(Hav och vatten.)

Kemiska stridsmedel från andra världskriget har oväntat hittats vid Måseskärsvraken på Västkusten.

Två former av det giftiga ämnet difelylklorarsin har hittats i låga halter i fisk och skaldjur.
Ämnena tros komma från sönderrostade bomber. Något år efter andra världskriget dumpade de allierade ett 20-tal fartyg väster om Måseskär på cirka 200 meters djup. Tidigare undersökningar har visat tecken på senapsgas i området.

På sjökortet är området utpekat som olämpligt för fiske, men vraken är populära att dyka vid och där trålas regelbundet, vilket kan sprida ämnena i miljön.

Difelylklorarsin kan orsaka nysningar, hosta, huvudvärk, salivavsöndring och kräkningar. I Japan har ämnena påträffats i grundvatten i cirka tusen gånger högre halter och kopplats till genetiska effekter främst på småbarn.

– Vi ser gärna att det införs ett fiskeförbud i området vid Måseskär och vid andra dumpningsområden, men det är fråga som Sverige inte själv råder över, säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten i en presskommentar.

Det finns omkring 17 000 vrak längs Sveriges kuster, varav 300 klassats som miljöfarliga och ett trettiotal bedöms utgöra en akut miljörisk.

Källa
Havs- och vattenmyndigheten


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729