Klädinsamling får ny certifiering

(Miljöledning/certifiering.)