Klartecken för golfbana med hjälp av skötselplan

Detaljplanen för Ekerum Golf & Resort i Borgholms kommun går igenom i högsta instans trots höga naturvärden.