Klimatförhandlare möts i Bonn

(Klimat.)

Just nu pågår ett tio dagar långt möte där klimatförhandlare på tjänstemannanivå förbereder FN:s fortsatta klimatförhandlingar.

Nästa partsmöte inom klimatkonventionen, COP 23, äger rum i Bonn den 6-17 november under ordförandeskap av önationen Fiji. Vid det förberedande mötet som pågår 8-18 maj har förhandlarna börjat arbeta med en slags regelbok som länderna har att förhålla sig till vid genomförandet av förpliktelser kopplade till Parisöverenskommelsen. Det handlar bland annat om detaljerade och tydliga insyns- och ansvarsregler som ska hjälpa länderna att gradvis öka ambitionerna i sitt klimatarbete.

År 2018 ska IPCC komma med en rapport som utvärderar hur långt från Parisavtalets temperaturmål världen står när de nationella löftena och bidragen har utvärderats och summerats. I samband med detta ska det genomföras en så kallad facilitativ dialog. Vid det pågående Bonnmötet hålls en rad multilaterala utvärderingsmöten för att dela erfarenheter om genomförandet av de nuvarande åtagandena, som ett första steg i den facilitativa dialogen.

Vid det pågående klimatmötet hålls möten både om implementering och vetenskapliga och tekniska råd. Dessutom håller ad hoc-arbetsgruppen för Parisavtalet den tredje delen av sin första session.

Källa
FN:s klimatkonvention