Klimatjuridiken ännu oprövad mark

En rad klimatprocesser pågår runtom i världen. Juridiken är ny och oprövad men vilar på gemensamma principer, skriver advokat Kristina Forsbacka.